Terms and Conditions

DREPT APLICABIL

Prin folosirea site-ului www.topart.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii și condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apăra între utilizatori și administratorii TopArt sau asociații/partenerii/afiliații acestuia. În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabila, iar dacă rezolvarea pe cale amiabila nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.Administratorii push design își rezervă dreptul de a modifică structură și interfață oricărei pagini sau subpagini a site-ului în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați prin intermediul formularului dedicat de contact sau la adresa de email topart_picasso@yahoo.com


CONȚINUTUL SITE-ULUI

Site-ul și întreg conținutul său sunt protejate de prevederile legislației române cu privire la dreptul de autor și sunt create special pentru folosirea lor de către utilizatori cu prilejul utilizării serviciului, doar în scop personal și necomercial. Site-ul în întregime este proprietatea Furnizorului și nu poate fi accesat și folosit de Utilizatori decât cu respectarea prezentului Acord de utilizare. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția totală sau parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui Site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în orice alte scopuri decât cele prevăzute mai sus. Furnizorul își rezervă dreptul de a acționă în instanță orice persoană care încalcă prevederile de mai sus.

LIMITĂRI DE RĂSPUNDERE. FORȚĂ MAJORĂ.

Utilizatorii înțeleg și acceptă că furnizorul este absolvit de orice răspundere în eventualitatea producerii oricărei opriri, întreruperi, îngreunări, disfuncționalități său erori în funcționarea Site-ului, în situația unei erori tehnice de orice fel sau oricăror erori în furnizarea Serviciului, precum și în orice situație în care nu ar dovedi cert că orice erori sau probleme de natură tehnică din cele menționate mai sus se datorează în mod direct și exclusiv culpei grave a furnizorului.În cazurile de forță majoră, furnizorul și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează la acestea: erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Furnizorului, lipsă funcționării conexiunii la internet, lipsă funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, atacurile informatice de orice fel și interferarea cu programe informatice malițioase, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva etc.

ÎNCETAREA ACORDULUI DE UTILIZARE
Furnizorul poate înceta sau suspenda serviciul sau poate interzice accesul la site, fără notificare prealabilă, oricărui Utilizator, în cazul în care furnizorul consideră că utilizatorul încalcă în orice mod sau în orice măsură oricare din prevederile prezentului acord de utilizare.Fără a aduce atingere prevederilor de mai sus, furnizorul își rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile furnizate prin intermediul acestui Site, fără o notificare prealabilă, iar acordul de utilizare se suspendă sau încetează în consecință, fără că furnizorul să poate fi obligat la plată de despăgubiri către utilizatori.